Co robimy?

Znajomość potrzeb polskiego klienta, wyjazdów incentive oraz preferencji ofertowych działających w Polsce firm incentive house, organizatorów konferencji oraz agencji oferujących luksusowe wyjazdy dla indywidualnych klientów, umożliwia nam w efektywny sposób łączyć parterów biznesowych.

 

Nasze usługi zawsze dopasowujemy  do potrzeb klientów. Ich zakres może obejmować:

 

DMC

 • prezentowanie oferty polskim organizatorom wyjazdów

 • pozyskiwanie nowych klientów i podtrzymywanie efektywnych relacji ze stałymi partnerami

 • przygotowywanie i pomoc w realizacji projektów marketingowych i działań z zakresu PR

 • organizowanie i pomoc w realizacji wizyt u klienta, sales calls oraz workshopów

 • pomoc w negocjacjach kontraktowych i przygotowaniu ofert z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań organizatorów wyjazdów

 • pomoc w organizacji study tour dla polskich klientów

 • organizacja imprez promocyjnych

 • dostarczanie bazy danych, pomoc przy opracowaniu newsletterów organizowanie kampanii i konferencji prasowych, kontakty z prasą branżową w Polsce

 • przygotowywanie raportów dotyczących istotnych zjawisk na rynku turystyki w Polsce

 • reprezentowanie DMC na wybranych targach turystycznych w Polsce, konferencjach, workshopach

 • opracowywanie planów marketingowo-sprzedażowych mających na celu wzrost sprzedaży oferty i wzrost udziału w rynku

 • uczestniczenie w targach turystycznych w Polsce (zwiedzający)

Destynacje/ośrodki turystyczne/ministerstwa turystyki

 • pomoc przy organizacji spotkań/workshopów promujących zagraniczne destynacje w Polsce

 • pomoc przy organizacji spotkań z branżą turystyki wyjazdowej

 • kampanie i konferencje prasowe

Organizatorom turystyki w Polsce oferujemy nasze usługi bezkosztowo.

© 2017 MICEadvice Poland